Písecké skály

 

Písecké skály jsou zbytkem krásných skalních partií na řece Otavě. Další oblasti po proudu řeky nad Pískem byly z velké části zatopeny vodami Orlické přehrady. Skály se dělí na tyto oblasti : Stará strana, Václavské skály – na druhém břehu, Stínadelské skály, Skály u Sulanova, Skály na Sekyrce, Lipice a Smetiprach.

 

Základní horninou této oblasti jsou biolitické středně zrnité pararuly s místními polohami velmi jemnozrných pararul. Výrazně vystupují ostrůvky amfibolitů, pegmatitů, aplitů, leukokratních žul a granodioritů.

 

Písecké skály jsou ideálním horolezeckým cvičným terénem s 10 – 25 m vysokými stěnami. Velké množství cest na Staré straně bylo poprvé přelezeno v letech 1951 – 1956, když vzniknul v Písku Horolezecký oddíl.  V letech 1975 – 1982 byly vylezeny nové cesty a začalo se lézt i v dalších oblastech kolem řeky Otavy. Další nové cesty vznikají i v dnešní době, kdy v Písku působí dva oddíly – Klíšťata a HOP. Většina cest je opatřena fixními prostředky jištění.  Členitost skály umožňuje nácvik všech způsobů horolezecké techniky.

 

Pokud se obrázky nevejdou na obrazovku aktivujte klávesou F11 celoobrazovkový režim!

Foto z akcí          ZPĚT          Plánek oblasti