Průvodce po Staré straně

 

Oblast se nachází na pravém břehu Otavy nad Pískem. Přístup ke skalám vede po upravené cestě proti proudu řeky – od restaurace U Smetáka. Z centra Písku se k restauraci dostanete po červené značce.                

 

Vstupní

 

Vertikálně vrstvená skála. Stěna je často mokrá, hlavně na jaře.

 

1.      Přes díru V+

V levém koutku na odštípnutý blok, traverz vpravo do díry a na vrchol

2.      Přes díru – Varianta VI

V levé části stěny přímo přes nýt do díry, dále na vrchol

3.      Skobová VI+

Středem stěnky  na vrchol přes malý převis – dva nýty

Varianta nástupu: Pod převis pravou částí stěnky

4.      Roh VII

Hranou přes dva nýty a převis na vrchol

5.      Akátová III

Spárou za odštípnutým balvanem šikmo vpravo na vrchol.

6.      Bezejmenná III

Spárou ve stěnce (nýt) šikmo vpravo na vrchol.

7.      Široký komín II

Komínem vzhůru pod strop a vlevo na vrchol

8.      Cesta zmrzlých úsměvů VII

Vpravo od komínu přes mohutný převis na vrchol.

9.   Varianta

Mezi Cestou zmrzlých úsměvů a Pater Noster

10.  Pater noster VI+

Spárou vpravo od převisu  přes další převisy – 3 nýty, v horní části přechod do levé stěny a na vrchol.

11.  Congratulation VII +

Mezi Pater Noster a Olivětínskou hranou, nejištěno

12. Olivětínská hrana VI

Nástup cestou Sokolík, na balkoně přechod vlevo přes nýt za hranu a odtud přes další nýt na vrchol.

13.  Sokolík IV +

Spárou na balkon, odtud travers zleva pod převisy a na vrchol.

Varianta : Z balkonu na vrchol přes nýt V+

14. Cesta stěnkou VI

Mezi Sokolíkem a Spárou pouze stěnkou na vrchol

15. Zvonkový travers III

Travers přes celou dolní část stěny, od Pater Noster oběma směry.

16. Spára I  IV+

Šikmou spárou na kazatelnu a na vrchol.

17.  Spára II   IV

Širší spárou v pravé polovině stěny a kazatelnou na vrchol

18. Boční III

Zářezem na pravém okraji na plošinu, odtud stěnkou vlevo a doprava na vrchol.

19. Starý víno VII-

Stěnou a trhlinou nahoru přes nýt

20 Spára V +

Vpravo od Starýho vína, spárou přes převis

21. Míšova cesta V+

Z plošiny pravou spárou na balkon a přes převis na vrchol.

 

 

Trio

 

Komplex skal. Levá polovina má dvě patra oddělená zarostlou plošinou. V dolním patře je pouze několik kratších cest.  Pravá je téměř souvislou stěnou s oblíbenými cestami.

 

1. Ranní IV+

Středem stěnky přes převis na vrchol.

2. Koutek III+

Koutem na vrchol

3. Prasklá III

Z puklin sokolíkem na vrchol

4. Přebytečná III+

Vlevo od cesty číslo 20 stěnkou na vrchol.

5. Stupňová II

Vpravo od hrany po stupních na vrchol.

6. Klouzačka I

Koutem šikmo vlevo na vrchol.

7. Karlova V-

Vpravo od klouzačky po šikmých plotnách přes 2 nýty na vrchol.

Varianta v pravé části plotny při hraně IV

8. Borová

Sokolíkovým zářezem přes 2 nýty na vrchol.

9. Šádovka VI

Středem nepříznivě vrstvené stěnky přes kroužek a nýt na vrchol V

10. Janovcová IV

Stěnou rozporově na balkón a odtud

a) komínem vpravo na vrchol

b) přes skoby plotnou nebo hranou na vrchol

11. Kroužková V+

Stěnou přes 2 velké stupně a kruhy na vrchol

12. Jalovcová V

Stěnkou pod převis a odtud doleva lehce na vrchol

13. Medvědí cesta V

Rozpukanou spárou na balkón a odtud stěnkou na vrchol.

14. Normálka II

Komínem vzhůru a po rozlámaných stupních na vrchol.

15. Kamenná III

Výraznou spárou vzhůru a po stupních na vrchol

16. Starcův úlet VII-

Stěnou přes tři nýty na polici – bez použití pravé hrany

17. Bukač IV+

Rozlámanou spárou na balkón a odtud na vrchol

18. Janina V+

Plotnou přes kroužek a nýt nahoru.

19. Kapradina III

Zarostlou spárou vpravo od Janiny na balkón a na vrchol.

20. Puklá  III

Koutem vpravo od Kapradiny na vrchol.

21. Termit V-

Levou hranou Štítu na vrchol.

22. Mravenčí V.

Z levé hrany šikmou spárou doprava do stěny Štítu a na vrchol.

23. Za měsíc V+

Vlevo od Stříbrných nýtů stěnkou na balkón a odtud přímo na vrchol, nejištěno

24. Stříbrné nýty VIII-

Vlevo od cesta Iluze, středem stěny nahoru

 

 

25. Iluze VI-

Převislou spárou přes kruh na balkón pod štítem.

26. Štít V-

Z balkónu nad Iluzí středem stěny na vrchol.

27. Zpocené prsty VII-

Stěnou mezi Iluzí a Kolibříkem, nejištěno. Dříve považovaná za nejtěžší cestu na Píseckých skalách

28. Kolibřík V+

Výraznou hranou při pravé hraně Iluze ( smyčka) na předskalí, dále hranou na vrchol.

29. Líh V

Stěnou vlevo od Miluniny, pouze stěnkou, nejištěno

30. Milunina spára IV+

Spárou za pravým rohem Štítu na vrchol – jedna z prvních cest na Píseckých skalách

31. Kuloár II

Za pravou hranou Štítu. Sestupová cesta

32. Stříbrný travers. VI

Travers ve spodní části Iluze oběma směry - boulder

 

Začáteční

 

Stěna ve stráni nad cestou s pevnou, čistou a suchou skálou.

 

1. Bezejmenná IV

Koutem vlevo od Hop Převisu

2. Hop převis VI

Vlevo od Trojky stěnkou pod převis a odtud přes něj na vrchol.

3. Střechový travers V +

Trojkou až pod strop, odtud travers po šikmé plotně doleva a poté doprava na vrchol.

4. Soví travers V+

Trojkou pod velkou střechu a nad ní travers vlevo a na vrchol.

5. Trojka III+

Koutem vzhůru, pod stropem doprava na hranu a dále podél spáry na lávku a na vrchol.

6. Honzíkova cesta VI+

Nástup při levé hraně pilíře, dále cestou Bílé fleky

7. Bílé fleky VI

Hladkou stěnou vlevo od Dvojky na balkón a přes převis nad bílými fleky na vrchol.

8. Dvojka III

Šikmo doprava na polici, odtud travers vlevo pod převis, obejít zleva a na vrchol.

9.      Maggi VI

Cesta v pravé části stěny, plotnou pod převis a přes něj na vrchol

10.  Kout IV

V pravé části stěny přes nýt na vrchol

11. Jednička. I

Na pravém okraji stěny šikmo do kouta a jím na vrchol.

 

Převislá

 

Temná, bohatě členěná skála těsně u břehu řeky.

 

1. Šikmá II

Nástup v levé části stěny, šikmo doprava na vrchol

2. Sedačka  III

Nástup koutem a jím dále na vrchol

3. HL normálka V-

Tmavým koutem přes převislé stupně pod vrcholový převis a odtud

a)      Vlevo do zářezu

b)       Středem pilíře IV+

c)   Doprava přes plotnu na vrchol V+

4. HL travers V

Jako HL ale uprostřed stěny travers doprava za roh do tmavého kouta a jím na vrchol

 

 

5. Plátkův převis VI

Z mohutné díry přes velký převis a koutem jako HL na vrchol.

6. Přes rypák 6

Vpravo od Plátkova převisu, nástup v díře a dále nahoru

7. Růžek  V+

Nástup pod velkým převisem. Jeho obejitím zprava přes nižší převis do kouta a z něho doleva na cestu HL traverz. Varianta vlevo od cesty Růžek přes nýty na vrchol.

8. Karlova hrana IV

Hranou vlevo od Starodávné na vrchol.

9. Starodávná VI

Vpravo od hrany středem stěny přes 1 kroužek a nýt na vrchol.

10. Dagmařina polka IV

Za pravou hranou stěny sokolíkovým koutem na vrchol.

 

 

Opuštěná

 

Skupina nižších skalek nahoře ve stráni. Cesty jsou krátké a zarostlé.

 

1. Nevěrná  IV-

Z jeskyňky hlubokým zářezem nebo vlevo od něj na vrchol.

2. Vrásčitá  V

Převislou spárou uprostřed stěnky za pravým rohem skály na vrchol.

3. Plíživá V

Stěnou skalního bloku vpravo od Vrásčité na vrchol.

4. Prasklá IV+

Středem rozlámané stěny na vrchol

 

Zakletá

 

Široká a nízká skála v lese značně porostlá vegetací.

 

1. Levá  V+

V levé části skály po stupních vzhůru a popraskanou plotnou na vrchol.

2. Mezi kozy VII-

Nástup převisem, přes kroužek do zářezu.

3. Dagmařina šestka VI

Převislým koutem pod tmavý převis, odtud vpravo na roh na plotnu a na vrchol.

4. Pravá IV

Vpravo od Dagmařiny spárou na plotnu a jejím středem na vrchol.

5. Zábavný koutek II

Koutem na pravé straně šikmé plotny na vrchol.

6. Host V

Převislým zářezem vpravo od cesty Zábavný koutek na vrchol – nejištěno.

7. Empírová IV-

V levé části hranou pilíře

8. Agroshop IV+

Středem pilíře nahoru - nejištěno

9. Klínová III

Velkým komínem pod převis, odtud vlevo a hranou na vrchol.

10. Chromá III

Koutem a stěnkou v pravé části skály na odštípnutý balvan, odtud

a)      komínkem přes díru na vrchol

b)       přes díru vlevo do stěnky a úzkou spárou na vrchol  IV+

11.  Bez názvu V

Vpravo od Chromé, plotnou přes nýt na vrchol.

 

 

 Rozeklaná

 

Komplex skal, jehož střední část vybíhá vysoko nahoře v pěkný kout.

 

1. Mariina III

Z levého rohu mírně doprava do žlábku a jím na vrchol.

2. Varianta Pražské VI-

V levé části stěny pod převislý vystouplý blok, přes tento blok nahoru, nejištěno.

3. Pražská V

Středem stěny pod převislý vystouplý blok, odtud šikmou spárou do díry a přes převis na vrchol.

4. Mechová III

Po stupních dvoumetrovou spárou za odštěpeným balvanem, odtud vpravo na vrchol.

5. Křížová V-

Z pravé hrany travers šikmo přes celou stěnu.

6. Pivo VI

Cesta vede v pravé boční stěnce, přes 1 nýt na vrchol

7. Jarní komínek II

Členitý komínek vlevo od pamětních desek

8. Apsida V-

Mechovou stěnkou do široké díry, odtud vzhůru na vrchol.

9. Skalácká VII

Lámavou převislou stěnou  vpravo od Apsidy pod převis a odtud vpravo na vrchol. Hodně lámavé.

10. Hostie VII-

Levá varianta nástupu do Plátkova koutu.

11. Plátkův kout V

Členitým žlábkem k výraznému koutu a jím na polici a přímo na vrchol. Varianta traverzem doprava a při pravé hraně na vrchol.

12. Závojová hrana VII

Nástup stejný jako U Plátkova koutu, pod výrazným koutem traverz doprava přes nýt a dále na pravou hranu a tou na vrchol.

13. Rybářská V

Za rohem vpravo od Závojové hrany, stěnkou na vrchol věžičky.

14. Stáňův koutek IV

Koutkem v levé části stěny.

15. Dámská stínová V+

Lámavým zářezem v levé části stěny na šikmou plošinku, odtud vpravo a sokolíkovým zářezem na vrchol.

16. Civilní VI-

Silně lámavou hranou vpravo od Dámské do kouta a jím na vrchol.

17. Pánská stínová VI

Zářezem do díry, dále vlevo na hranu a odtud na vrchol – stejné jako u Dámské stínové.

18. Varianta Pánské stínové VII+

 Nástup vpravo od Pánské stínové, z díry doprava ubíhající spárou na vrchol.

19. Projekt

20. Brancův výkřik VIII+

Stěnou vlevo od Viktorovy šestky

21. Viktorova šestka VII+

Výraznou spárou středem stěny do díry a odtud přímo na vrchol nebo travers doprava do spáry a na vrchol. Původní klasifikace VI A2

22. Kousek po silnici VIII +

Plotnou přes dva kruhy na vrchol

23. Vojenská VII

Šikmou spárou v pravé části stěny na vrchol.

 

 

24. Projekt

Přímo stěnou přes dva nýty

25. Projekt 2

V pravé části stěny u hrany

26. Lesácká IV-

Zarostlým žlábkem se spárami na vrchol.

 

 

Závěrečná

 

Členitá skála ve stráni, cesty jsou krátké.

 

1. Zimní  III

Levým šikmým koutem do díry a odtud vlevo na vrchol.

2. Borová spára III

Spárou v levé části stěny na vrchol.

3. Zbyňkova IV+

Pod vylomeným převískem přes sokolíkové chyty na vrchol.

4. Pardálí III

Pravou částí skály členitou lámavou stěnkou na vrchol.

5. Víťova III

Pravou částí stěny na vrchol

 

 

ZPĚT