Písecký horolezecký oddíl byl založen O. M. Brožem, profesorem na ekonomické  škole v Písku. Ten v roce 1951 kolem sebe soustředil skupinu nadšenců, kteří dokázali nejen v údolí řeky Otavy objevit cvičné skály, postavit z bývalých stájí horolezeckou chatu, ale i kromě sportovního vyžití pořádat večery poezie pro město Písek.Oddíl působil od počátku v TJ Spartak, jinak to v té době ani nešlo.

 

Písecké skály byly poprvé  přelezeny v letech 1951 – 1956  O. Brožem,  Z. Hrubcem,  V. Mikešem,

J. Holendou, J. Voldřichovou  a dalšími, kteří cesty  pojmenovali a určili stupeň obtížnosti. Byla  vytvořena metodická řada, podle které se cvičili noví lezci  a ti pak v Tatrách přelezli množství kvalitních cest. Zimní i letní přechod hlavního hřebene našimi členy byl v té době a stále je  s tehdejším vybavení považován za slušný výkon. Na cvičných skalách byly cesty postupně opatřovány fixními prostředky jištění a byl vydán první průvodce po skalách.

V zimě roku 1963 postihla oddíl pohroma,  M. Brož a Z. Hrubec zahynuli v Tatrách pod lavinou.

Do oddílu každoročně přicházeli noví členové zejména z písecké lesnické školy a také ti, kteří zde sloužili na vojně a po několika letech z oddílu zase odešli. Byli to především: Plátek, Hudač, Nápravník, Skopík atd. F. Skopík v té době se stává chatárem na Terrynce.

V polovině sedmdesátých let přicházejí mladší horolezci, J. Novák, S. Hlaváč, F. Kosina, J. Troup  a další. Staré fixní prostředky jištění se u některých cest vyměňují za nové, které jsou ale velmi obtížně opatřovány a někdy i vyráběny podomácku. Jsou přelezeny nové cesty, obtížnost starých cest je měněna a pod vedením F. Kosiny se pracuje na novém průvodci, který je později skutečně vydán. Jezdí se do Tater, kde se lezou slušné cesty a dvakrát se oddílu povedlo vycestovat do Julských Alp. Oddíl v té době postihuje další pohroma, kdy velice nadějný Jirka Pechouš zahyne na Eigru.

Zároveň vzniká snaha o vytvoření pietního místa, pro vzpomínku  na kamarády, kteří tragicky zahynuli.  Nápad realizuje   S. Hlaváč, bylo vybráno odpovídající  místo na skalách  a slavnostně byly tabulky osazeny v létě roku 1978.  Tabulka se jménem Jiřího Pechouše se později ztratila a dodnes nikdo neví proč. 

 

V roce 1990 se oddíl osamostatnil a byla založena Tělovýchovná jednota Vysokohorské sporty, která sdružuje nejen horolezce, ale i další milovníky sportů v přírodě – cyklisty, turisty a lyžaře. Jako v každém sportovním sdružení i zde probíhá generační proces  a tak starší členové se začínají věnovat více turistice, cykloturistice a lyžování, mladší pak začínají poznávat Alpy.

V roce 2001 vzniká v Písku další horolezecký oddíl „Klíšťata“, začíná těsná spolupráce mezi oběma oddíly  a v roce 2002 se znovu vyměňují na skalách fixní prostředky za nové, tentokrát za přispění jednak města Písku a jednak Jihočeského  kraje.

 

 

ZPĚT                  Akce 2007